👶 Un nou Concurs SuperBebeShop 😄
Daruim cu mare drag si bucurie premii pentru prichindei:
⭐️ O tinuta completa compusa dintr-un articol vestimentar si o pereche de incaltaminte, la alegere.
⭐️ O rochita sau un costumas pentru baieti, la alegere
⭐️ O pereche de incaltaminte la alegere

Ce trebuie sa faci? Sa iti alegi premiul 😀 si sa postezi intr-un comentariu la concurs link-urile catre produsele pe care le doresti, respectiv un articol de imbracaminte si o pereche de incaltaminte. 
Aici iti poti alege si te rugam sa selectezi si marimea disponibila astfel incat produsul ales sa corespunda cu varsta copilasului tau:
😎 Colectia pentru Baieti:
Imbracaminte: https://bit.ly/2FAu9kl sau https://bit.ly/2JOqAfC
Incaltaminte: https://bit.ly/2MrM5nx
🌼 Colectia pentru Fetite:
Imbracaminte: https://bit.ly/2UgIJH4
Incaltaminte: https://bit.ly/2N5X424

Perioada de desfasurare a concursului: 29.03 - 14.04
Tragerea la sorti va fi prin random.org pe data de 16.04

Regulamentul Concursului SuperBebeShop
organizat de S.C. Alda Clean Service S.R.L. prin

Intermediul site-ului www.superbebeshop.ro

Perioada campaniei: 29.03.2019-14.04.2019

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Concursul  este organizat de S.C. Alda Clean Service S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, in Str. Ramasagului, nr 1, sector 4, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9833/2003, cod unic de inmatriculare CUI RO15601815 prin intermediul site-ului www.superbebeshop.ro

 (2) Concursul se va derula conform regulilor din prezentul regulament, pe care participantii au obligatia sa le respecte (denumit in continuare “Regulament”).

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE / CONCURSULUI

(1) Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice care vor respecta conditiile de participare afisate in cadrul postarii din pagina oficiala SuperBebeShop de pe reteaua de socializare Facebook, la adresa www.facebook.com/superbebeshop in perioada 29.03.2019 – 14.04.2019

 

SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant:

- accesand site-ul www.superbebeshop.ro/info/regulament-concurs

- printr-o solicitare scrisa adresata catre S.C Alda Clean Service S.R.L., la urmatoarea adresa: Str. Ramasagului nr 1, sector 4, Bucuresti

- telefonic la nr. 0723280788

(3) In scopul informarii publicului se pot folosi materiale publicitare. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa aducerea la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, prin publicarea pe website-ul www.superbebeshop.ro/info/regulament-concurs sau prin alte mijloace de informare a publicului, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice care respecta conditiile de participare mentionate in prezentul regulament si in postarea de pe pagina oficiala SuperBebeShop din cadrul retelei de socializare Facebook, respectiv la adresa https://www.facebook.com/superbebeshop , cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).

(2) Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit sau orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii Organizatorului, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

(3) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 5. Conditii si modalitati privind inscrierea valabila in Concurs

 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Campaniei / Concursului este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Inscrierea participantilor se face pe baza comentariilor care sa cuprinda :

* link din cadrul magazinului www.superbebeshop.ro cu articolul de imbracaminte si link cu articolul de incaltaminte pe care participantul le alege ca si premiu. Ambele link-uri trebuie sa fie cuprinse in acelasi comentariu. Participantul va selecta produsele conform varstei copilului. Participantul are dreptul de a fi inscris o singura data in concurs, indiferent de numarul de comentarii pe care le adauga la postarea concursului. In cazul in care la momentul acordarii premiului produsul ales nu mai este disponibil pe stoc, castigatorul va alege alt articol de aceeasi valoare sau mai mica comparativ cu cel initial ales.

(3) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. Premiile oferite in cadrul acestei Campanii, prin tragere la sorti, sunt cele prezentate mai jos:

 • O tinuta completa compusa dintr-un articol vestimentar si o pereche de incaltaminte, la alegere.
 • O rochita sau un costumas pentru baieti
 • O pereche de incaltaminte la alegere din cadrul magazinului superbebeshop.ro

 

6.2. Un participant are dreptul de a castiga maxim un premiu acordat in cadrul Campaniei.

6.3. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. Expedierea premiilor se va face prin serviciu de curierat si costurile de transport vor fi suportate de catre organizator.

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA DE VALIDARE SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiile Campanie se vor acorda prin tragere la sorti electronica, filmata, in cadrul platformei random.org in data 16.04.2019. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide din perioada campaniei. Extragerea se va face dupa numele profilului de Facebook a celor ce au postat comentarii valide si castigatorii vor fii mentionati intr-o postare noua pe pagina oficiala Facebook SuperBebeShop, impreuna cu pozele doveditoare.

 In cadrul tragerii la sorti se vor desemna castigatorii dupa cum urmeaza:

 • 1 castigator si 2 rezerve aferente tinutei complete compusa dintr-un articol vestimentar si o pereche de incaltaminte, la alegere.
 • 1 castigator si 2 rezerve pentru rochita sau costumasul pentru baieti
 • 1 castigatori si 2 de rezerve pentru perechea de incaltaminte la alegere

 

7.2 Pentru a intra in posesia premiului, participantul care a fost desemnat potential castigator trebuie sa:

- indeplineasca conditiile stipulate la Sectiunea 4;

- sa poata fi contactat prin mesaj privat la profilul de Facebook de unde s-a inscris sau sa ne contacteze la adresa de email superbebeshop@yahoo.ro unde sa ne trimita un numar de telefon care sa ne permita contactarea si stabilirea tuturor detaliilor referitoare la expedierea premiului. Termenul este de 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor. In cazul in care nu se reuseste contactarea castigatorului in termenul mentionat, va fi declarat invalidat si se va trece la contactarea rezervelor in ordinea desemnarii acestora.

- in momentul contactarii telefonice sa declare nume, prenume, adresa completa pentru livrarea premiului

  

7.3 Premiile vor fi expediate prin serviciul de curierat pe cheltuiala Organizatorului

7.4 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezerve, in ordinea desemnarii lor, in cazul in care Organizatorul are motive intemeiate sa considere ca persoana castigatoare extrasa a incalcat termenele si conditiile prezentului Regulament, refuza premiul, nu poate fi contactata in termenul stabilit pentru inmanarea premiului sau nu poate fi validata castigatoare.

Pe durata campaniei un participant poate castiga maxim un premiu.

 

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii premiilor acordate, decizia Organizatorului este definitiva.

8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 15.04.2019 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

8.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Premiile expediate si neridicate de catre castigator. Serviciul de curierat asigura livrarea premiului oferind 2 incercari de livrare a acestuia. In cazul intoarcerii retur a premiului, costurile de transport suplimentare pentru retrimiterea premiului, vor fi suportate de catre castigator.
 2. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului.
 3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbari legate de implementarea acestuia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil). Refuzul de a furniza datele personale solicitate, prevazute in prezentul regulament, are drept consecinta imposibilitatea participarii la Concurs sau, dupa caz, invalidarea din calitatea de castigator a Participantilor respectivi.

 

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

(1) Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

(1) Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei / Concursului.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

(2) Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 0723280788, prin email la adresa contact@superbebeshop.ro sau prin posta la adresa Str. Ramasagului nr 1, sector 4, Bucuresti pana la data de 7.12.2018, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

(3) Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

 1. numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
 2. prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

(4) Contestatiile se vor solutiona in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii.

 

SECTIUNEA 13. CLAUZE FINALE

(1) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie, neimpuse de catre Organizator.

(3) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

 1. lipsa din stoc a produselor comandate, acestea pot fi inlocuite cu alte articole disponibile;
 2. imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 3. reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

  

 

ANEXA nr. 1  Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei / Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. Alda Clean Service S.R.L. cu sediul in Romania, in Str. Ramasagului, nr 1, sector 4, Bucuresti  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9833/2003, avand Codul Unic de inregistrare RO15601815 (denumita in continuare "Operatorul"), 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

S.C. Alda Clean Service S.R.L., persoana de contact : Doreata Alexandra, adresa: Str Ramasagului nr 1, sector 4, Bucuresti, telefon 0723280788, email : contact@superbebeshop.ro

 

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti si de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Numar de telefon;
 2. Nume si prenume;
 3. Adresa de livrare;
 4. Contul de Facebook (nume)

 

Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. Organizarea si desfasurarea campaniei
 2. Desemnrea si validarea castigatorilor
 3. Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

 

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate in cadrul Campaniei de catre Operator, SC Alda Clean Service SRL

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participantilor sunt stocate conform termenilor si conditiilor agreati la plasarea comenzilor online, respectiv 3 ani de la plasarea comenzii.

 

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon

0723280788, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Str. Ramasagului nr 1, sector 4, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail contact@superbebeshop.ro

 

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul www.superbebeshop.ro 

 

Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.